Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Lehtoniemen tila/Markku Pitkänen  y-tunnus: 1161747-9

Lehtoniementie 190

41325 LAUKKAVIRTA (Laukaa)

markku.pitkanen3(at)pp.inet.fi

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan lomakkeen kautta asiakkaan syöttämät tiedot, kuten nimi ja sähköpostiosoite.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Tilauksen käsittelyyn, sekä arkistointiin
  • Tilastollisiin tarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus